Проведення обстеження бізнес-процесів

  • Проводиться поглиблений аналіз наявних доробок типової конфігурації базиджерела, зіставлення цих доробок з аналогічною за версією типовою конфігурацією і зі свіжою версією типової конфігурації базиприймача;
  • Спілкування з відповідальними особами Замовника для встановлення потреби в виявлених доробках, з’ясування методик використання доробок, збору побажань щодо вдосконалення доробок (при необхідності);
  • Складається перелік наявних доробок типової конфігурації базиджерела;
  • Складається і узгоджується перелік рекомендованих доробок типової конфігурації базиприймача, з урахуванням стандартного функціоналу типової конфігурації (можливо доопрацювання не потрібно переносити, якщо в конфігураціїприймачі вже є аналогічний стандартний функціонал);
  • Розробляється і узгоджується проект технічного завдання на доопрацювання конфігурації базиприймача, доопрацювання правил обміну, опісаніепроцедури НЕ типового перенесення (при необхідності).

Навіщо:

  • Гарантія якості та прозорості робіт по які типовому переносу баз даних;
  • Точний кошторис витрат і тривалість робіт;