BAS Малий бізнес. ПРОФ

BAS Малий бізнес – це інструмент для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізоване усе необхідне для оперативного обліку, контролю, аналізу і планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг, підрядні роботи, виробництво продукції, торгівля.

   Переваги рішення BAS Малий бізнес:

 • Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам – нові можливості для продуктивної роботи.
 • Програма дозволяє поетапно автоматизувати бізнес, починаючи з актуальних ділянок і поступово розширюючи автоматизацію на інші види діяльності.
 • Рішення не переобтяжене зайвою функціональністю, його можна легко настроїти на особливості організації управління та обліку в компанії – це забезпечує можливість “швидкого старту” і зручність щоденної роботи.
 • Не потрібно знати бухгалтерський і податковий облік.
 • Програма реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або web клієнта, тобто працювати з системою з будь-якої точки світу.

Функціональні можливості BAS Малий бізнес

Маркетинг і продажі

 • “BAS Малий бізнес” підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.
 • Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.
 • Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарах.
 • Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в заказах-нарядах. На підставі документів продажів формуються податкові документи.

Роздрібні продажі

 • “BAS Малий бізнес” може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.
 • Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.
 • Передбачено формування необхідної звітності. Підтримується формування і друк етикеток та цінників.

Постачання і закупівлі

 • “BAS Малий бізнес” забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.
 • Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб в товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.
 • Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням в замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

Запаси і склад

 • роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку;
 • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів;
 • облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо);
 • переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби);
 • резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців);
 • використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери);
 • друк етикеток і цінників.

Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбутковування і списання запасів.

Роботи, послуги, виробництво

 • “BAS Малий бізнес” підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.
 • Управління даними про склад і технологію виконаних робіт і виготовленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.
 • План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг – замовленнями на виробництво і замовлення-нарядами.
 • Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.
 • Конфігурація дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасовка, складання комплектів). Продукція числиться за структурною одиницею, що виготовила її, і може бути переміщена в іншу структурну одиницю – наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех за технологічним маршрутом.
 • Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовникові відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.
 • Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг з використанням замовлень-нарядів (документів, що поєднують в собі функції замовлення покупця, рахунку на оплату, акту виконаних робіт і витратної накладної для сфери сервісних послуг).

Грошові кошти

 • облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках;
 • оформлення первинних документів банку та каси;
 • розрахунки з підзвітними особами;
 • формування платіжного календаря;
 • інтеграція з системою “клієнт-банк”.

Зарплата і персонал

“BAS Малий бізнес” підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, працюючих за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати співробітників підприємства. Кадровий облік включає наступні функції: оформлення прийому на роботу; кадрове переміщення; звільнення персоналу.

Майно

 • прийняття до обліку, зміна параметрів;
 • розрахунок амортизації;
 • продаж і списання.

Фінанси

 • У програмі “BAS Малий бізнес” реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проводок документів.
 • Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.
 • Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.
 • Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.
 • За даними управлінського обліку користувач дістає можливість формувати основні фінансові звіти: управлінський баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.
 • У системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів): прогнозний баланс, бюджет прибутків і збитків, бюджет руху грошових коштів.
 • Також в розділі передбачені засоби для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.
 • Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений “Монітор керівника”, в якому зведені основні показники: залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства, дебіторська заборгованість – загальна, прострочена, кредиторська заборгованість – загальна, прострочена,прибутки і збитки, прострочені зобов’язання перед покупцями і замовниками за відвантаженням товарів і наданню послуг, прострочені зобов’язання постачальників і підрядників за постачання товарів і надання послуг.

Аналітичні звіти

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію в усіх розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань, а також зберігати власні налаштування звітів.

Налаштування параметрів обліку

 • реєстрація інформації по організаціях підприємства;
 • реєстрація структури підприємства – підрозділів, складів;
 • налаштування параметрів обліку;
 • налаштування сервісних функцій;
 • введення початкових даних за розділами обліку.

“Помічник початку роботи” спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи і виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад, облік зарплати або виробництва.

Інтеграція з програмами “BAS Бухгалтерія”, “BAS Роздрібна торгівля”

Обмін даними з програмами “BAS Бухгалтерія” і “BAS Роздрібна торгівля” двосторонній, з можливістю налаштування напрямів. Обмін здійснюється на рівні документів і довідкової інформації.

Варість
10 800
грн.