Початок продажу нового рішення “BAS Бухгалтерія. КОРП”

Продукт “BAS Бухгалтерія. КОРП” є комплексним продуктом, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства:

 • виписку і перевірку первинних документів;
 • ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 • ведення кадрового обліку і нарахування зарплати;
 • підготовку та здачу регламентованої звітності;
 • розрахунки з бюджетом.

ВАРТІСТЬ “BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП”

Найменування Рекомендована роздрібна
ціна, грн. без ПДВ
BAS Бухгалтерія КОРП 18 000

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ “BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП”

Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:

 • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку
 • Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами
 • Визначення бухгалтерських рахунків обліку активів і зобов’язань підприємства
 • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів

Облік торговельної діяльності:

 • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі
 • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників
 • Передача і приймання товарів на комісію
 • Відображення роздрібних продажів
 • Повернення товарів від покупців та постачальників

Облік виробничої діяльності:

 • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру
 • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість

Облік грошових коштів і розрахунків:

 • Виписка платіжних доручень і касових ордерів
 • Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів
 • Облік еквайрингових операцій
 • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів
 • Облік операцій в іноземній валюті

Облік матеріальних цінностей:

 • Кількісний облік та визначення собівартості запасів
 • Облік необоротних активів

Кадровий облік і нарахування зарплати:

 • Нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
 • Облік робочого часу
 • Ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
 • Депонування
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій

Закриття періоду:

 • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів тощо
 • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських і аналітичних звітів

Податковий облік:

 • Визначення сум 1-ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту
 • Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів
 • Нарахування податкової амортизації необоротних активів
 • Облік доходів і витрат платника Єдиного податку

Регламентована звітність:

 • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку
 • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності “FREDO Звіт”